KOOP Hakkında

KOOP NEDİR ve NE FAYDA SAĞLAR?

İşletmede Mesleki Eğitim kapsamında uygulanan YTÜ KOOP Modeli (CO-OP - Cooperative Education), geleneksel stajın yeniden tanımlanmış inovatif halidir. Çoğunlukla stajla karıştırılan KOOP, üniversite ve iş dünyası arasındaki iş birliğini geliştirmeyi amaçlar. Bu bağlamda altı çizilmesi gereken nokta, belli programlarda var olan stajın bir zorunluluk olduğudur; KOOP ise gönüllülük esasına dayanır. 

 

Üniversite, KOOP yapmak isteyen öğrenciyle uygun sektördeki işvereni tanıştırır. İşveren de aradığı nitelikteki öğrenciyi KOOP Eğitimi süresince iş hayatına hazırlamaya başlar. Ayrıca, araştırmalara göre, KOOP Eğitimi uygulayan üniversitenin ilerleyen yıllarda tercih edilme oranı yükselme göstermektedir. Özetle KOOP'un amacı, üniversite ile iş dünyası arasındaki bağı daha organik biçimde içselleştirerek kuvvetlendirmektir.

 

 

NEDEN KOOP?

1.     İşverenler

a.     İnsan kaynağı gereksinimleri için geniş ve daha nitelikli bir aday çalışan listesine sahip olmak,

b.     KOOP yapmak isteyen başarılı öğrencileri bünyesine katarak iş gücüne doğrudan katkı sağlamak.

2.     Öğrenci

a.     İş sahasında deneyim kazanmak,

b.     Kuramsal bilgiyi uygulamayla pekiştirmek,

c.     Farklılık yaratarak iş bulma imkânını yükseltmek.

3.     Üniversite

a.     İşveren ve öğrenci arasında bir köprü görevi görmek,

b.     Kurulan bu köprü sonucunda öğrencisine deneyim kazandırmak, işverene ise istihdam olanağı sunmak,

c.     Kuram-uygulama işbirliğini sağlamak,

d.     İş bulma imkânı sağlayarak üniversitenin marka değerini arttırmak.

 

 

Elektrik-Elektronik Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesi

Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi

İnşaat Fakültesi

Kimya-Metalürji Fakültesi

Makine Fakültesi

Mimarlık Fakültesi