Fen-Edebiyat Fakültesi

Fen-Edebiyat Fakültesinde aşağıda adları yer alan bölümlerde KOOP Eğitimi uygulanmaktadır:

1.    Fizik Bölümü

2.    Kimya Bölümü

3.    İstatistik Bölümü

4.    Matematik Bölümü

5.    Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Yapılan KOOP anlaşmaları

 

Halk Bankası A.Ş.

https://www.halkbank.com.tr/

Fizik

Halk Bankası A.Ş.

https://www.halkbank.com.tr/

İstatistik

Halk Yatırım

https://www.halkyatirim.com.tr/

İstatistik

WAT Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş.

https://www.wat.com.tr/

İstatistik

Pharma Vision

https://www.pharmavision.com.tr/

Kimya

Halk Bankası A.Ş.

https://www.halkbank.com.tr/

Matematik

NGC Sağlık Hizmetleri A.Ş.

https://www.nextgenetic.com/tr/kurumsal

Moleküler Biyoloji ve Genetik

 

Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümlerinin İşletmede Mesleki Eğitim derslerinin hangi seçimlik havuzlarda açılacağı aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir.

 

Fizik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri

Dönem

Ders Adı

KOOP Eğitimi Ders Karşılığı

AKTS

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 3-4

İşletmede Mesleki Eğitim -1

4

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 3-4

İşletmede Mesleki Eğitim -2

4

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 4-4

İşletmede Mesleki Eğitim -3

5

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 5-4

İşletmede Mesleki Eğitim -4

5

 

İstatistik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri

Dönem

Ders Adı

KOOP Eğitimi Ders Karşılığı

AKTS

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 10-1

İşletmede Mesleki Eğitim -1

4

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 11-1

İşletmede Mesleki Eğitim -2

5

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 11-2

İşletmede Mesleki Eğitim -3

5

8. Yarıyıl

Sosyal Seçmeli 1-2

İşletmede Mesleki Eğitim -4

3

 

Kimya Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri

Dönem

Ders Adı

KOOP Eğitimi Ders Karşılığı

AKTS

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 6-1

İşletmede Mesleki Eğitim -1

5

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 6-2

İşletmede Mesleki Eğitim -2

5

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 6-3

İşletmede Mesleki Eğitim -3

5

 

Matematik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri

Dönem

Ders Adı

KOOP Eğitimi Ders Karşılığı

AKTS

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 1-7

İşletmede Mesleki Eğitim -1

6

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 1-8

İşletmede Mesleki Eğitim -2

6

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 1-9

İşletmede Mesleki Eğitim -3

6

8. Yarıyıl Sosyal Seçmeli 1-2 İşletmede Mesleki Eğitim -4 3

 

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü İşletmede Mesleki Eğitim Dersleri

Dönem

Ders Adı

KOOP Eğitimi Ders Karşılığı

AKTS

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 4-1

İşletmede Mesleki Eğitim -1

4

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 4-2

İşletmede Mesleki Eğitim -2

4

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 4-3

İşletmede Mesleki Eğitim -3

4

8. Yarıyıl

Mesleki Seçmeli 4-4

İşletmede Mesleki Eğitim -4

4

 

Fen-Edebiyat Fakültesi KOOP Temsilcileri:

Fakülte Temsilcisi: Doç. Dr. Ahmet Atıf EVREN aevren@yildiz.edu.tr

Fizik: Doç. Dr. Mehmet KILIÇ mekilic@yildiz.edu.tr

Kimya: Doç. Dr. Şule DİNÇ ZOR suledinc@yildiz.edu.tr

İstatistik: Doç. Dr. Atıf Evren aevren@yildiz.edu.tr

Matematik: Doç. Dr. Muttalip Özavşar mozavsar@yildiz.edu.tr

Moleküler Biyoloji ve Genetik: Prof. Dr. Muhammet Hamza Müslümanoğlu mhmuslim@yildiz.edu.tr